Hemodialyzační středisko

Home > Ambulance > Hemodialyzační středisko

MUDr. Richard Kovář
vedoucí lékař
T +420 380 761 323
F +420 380 761 477
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Monika Wiltschková
staniční sestra
T +420 380 761 436
F +420 380 761 477
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Středisko zahájilo svoji činnost v roce 1994. V současné době je vybaveno přístroji Gambro a Fresenius a dalšími přístroji potřebnými pro poskytování intenzivní péče. Moderní dialyzační přístroje nám umožňují provádět hemodialýzu, high-flux dialýzu, hemodiafiltraci a hemofiltraci. Samozřejmostí je bikarbonátová dialýza. Středisko pracuje 6 dní v týdnu mimo neděli. Pacientům jsou k dispozici lůžka nebo polohovací křesla.

Středisko poskytuje i akutní dialyzační péči u nemocných s akutním selháním ledvinných funkcí. Ve spolupráci s oddělením ARO se podílí na léčbě otrav léky, chemikáliemi a dalšími jedovatými látkami. Na dialyzačním středisku funguje od roku 1997 peritoneální dialýza. Provozuje se systém Fresenius a Baxter.

Středisko nabízí možnost rekreačních dialýz pro tuzemské i zahraniční pacienty.


 
  

Lékaři

MUDr. Richard Kovář
vedoucí lékař
T +420 380 761 323
F +420 380 761 477
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Marie Dragounová

T +420 380 761 436
F +420 380 761 477
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Staniční sestra

Monika Wiltschková
T +420 380 761 436
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.