Interní odd.

Home > Hospitalizace > Interní odd.

MUDr. Pavel Hausdorf
primář
T +420 380 761 280
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hana Bořecká
vrchní sestra
T +420 380 761 205
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Interní oddělení je organizačně rozčleněno na část ambulantní, část lůžkovou a hemodialyzační středisko.

Lůžková část


Je určena jednak k doléčování kritických stavů, jednak k vyšetřování a léčení méně urgentních nemocných a to v celém spektru onemocnění spadajících do vnitřního lékařství. Část lůžkové kapacity je obsazena nemocnými s chorobami nervového systému a pohybového aparátu. Zde je využívána specializace neurologa a lékaře rehabilitačního oddělení. Všichni výše zmínění ambulantní specialisté jsou částí úvazku přítomni i v lůžkové části interního oddělení s trvalou možností akutní konzultace. Trvale, 24 hodin denně, je rovněž telefonicky dosažitelný primář oddělení nebo jeho zástupce.

Krátká ošetřovací doba a vysoké využití lůžek umožňují každoročně přijmout na interní oddělení 3500 – 4100 nemocných.


 
  

 
Jednotka intenzivní péče


Je vedená internistou s dvěma atestacemi, současně zde pracuje i kvalifikovaný kardiolog. Její práce spočívá v terapii nemocných s ohroženými základními životními funkcemi. Na interním oddělení jsou hospitalizováni všichni nemocní s krvácením do trávicícho traktu. V centru pozornosti jsou i nemocní s metabolickým rozvratem a onemocněním srdce s výjimkou těch akutních příhod, které řeší oddělení kardiologie v Českých Budějovicích. U všech nemocných klademe značný důraz na enterální a parenterální výživu - terapie je koordinována lékařem v této oblasti plně kvalifikovaným a certifikovaným.

Hemodialyzační středisko (7 lůžek)


Středisko vedené atestovaným nefrologem provádí chronické i akutní hemodialýzy, ve spolupráci s ARO zajišťuje léčení otrav hemoperfúzí. Středisko pracuje ve třech směnách. Akutní hemodialýza a hemoperfúze jsou dostupné 24 hodin denně. V rámci nefrologické ambulance jsou mimo jiné odborně vedeni a kontrolováni nemocní léčení peritoneální dialýzou.

Celá ambulantní část je organizačně i provozně úzce spojena s lůžkovým oddělením. Toto má 6 lůžek intenzivní péče a 61 lůžek standartních. Lůžková část je rozdělena do dvou stanic umístěných v 5. a 6. patře interního pavilonu. Na obou stanicích jsou lůžka umožňující telemetrické sledování EKG. V 5. patře je jeden pokoj vybaven nadstandardně.

Kontakty na oddělení
Interna-lůžková část 6.p
6. patro
T +420 380 761 204
F +420 380 761 477
Interna-lůžková část 5.p
5. patro
T +420 380 761 330
F +420 380 761 477
Interna-lůžková část JIP
3. patro
T +420 380 761 385
F +420 380 761 477
Interna-hemodialyzační středisko
3. patro
T +420 380 761 436
F +420 380 761 477
    
Lékaři
MUDr. Pavel Hausdorf
primář
T +420 380 761 280
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MUDr. Jaromíra Svobodová
zástupce primáře
T +420 380 761 330
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    

MUDr. Jindřich Florián
T +420 380 761 298
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Richard Kovář (HDS)
T +420 380 761 323
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MUDr. Antonín Wierer
T +420 380 761 392
MUDr. Ondřej Kubal
T +420 380 761 204
    
MUDr. Michaela Derkačová
T +420 380 761 330
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MUDr. Bohdan Lukáč
T +420 380 761 308
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MUDr. Jana Sehnálková
T +420 380 761 309
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MUDr. Milena Kubešová
T +420 380 761 204
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    

MUDr. Lucie Dvořáková
T +420 380 761 330
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Veronika Krulevská
T +420 380 761 330
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Maryna Bubyrieva
T +420 380 761 204
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Sylvie Lorencová
T +420 380 761 330
 

MUDr. Lucia Šlachtová
T +420 380 761 204

MUDr. Mirko Jakovljevič
T +420 380 761 393

MUDr. Michal Rybár
T +420 380 761 393
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MUDr. Jaromír Pokorný
T +420 380 761 330

 

MUDr. Daniel Karpianus

 MUDr. Ing. Richard Vobořil


 
Vrchní a staniční sestry
Hana Bořecká
vrchní sestra
T +420 380 761 205
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
Bc. Jana Dundychová
staniční sestra "JIP"
T +420 380 761 385
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vladislava Filípková
staniční sestra - 5.patro
T +420 380 761 330
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bc. Martina Krejčová
staniční sestra - 6.patro
T +420 380 761 204
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Monika Wiltschková
staniční sestra HDS
T +420 380 761 436
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.