Odd. následné péče

Home > Hospitalizace > Odd. následné péče

MUDr. Mirko Ferra
primář
T +420 380 761 416
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Milena Míková
vrchní sestra
T +420 380 761 417
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Naše oddělení disponuje celkem 88 lůžky, z toho jsou 4 sociální lůžka (na která mohou být přijati klienti až po schválení MěÚ dle trvalého bydliště za předpokladu, že není lůžko obsazeno) a je rozděleno do 3 stanic po celém areálu nemocnice.

Stanice LDN

Nachází v budově ředitelství, je naším největším oddělením a disponuje 36 lůžky. Oddělení je stavebně uspořádáno tak, aby byla možnost oddělení pacientů zcela infaustních, od pacientů imobilních a v neposlední řadě i zcela soběstačných klientů, kteří přicházejí pouze k infuzní léčbě, či na rehabilitaci. Odělení se zabývá i léčbou chronických ran, jako jsou dekubity, bércové vředy apod.Pokoje jsou třílůžkové. Vždy 2 pokoje mají dohromady vlastní WC a sprchu.Na oddělení jsou 2 jídelny. Tomuto spektru pacientů je přizpůsoben i navýšený počet ošetřovatelského personálu.

Oddělení následné péče II

Nachází se v 7.patře interního pavilonu disponuje 30lůžky a poskytuje péči spíše dialyzovaným a kardiopulmonálně dekompenzovaným klientům. Pokoje jsou většinou třílůžkové, některé i dvojlůžkové.

Oddělení následné péče III

Nachází se v 1. patře chirurgického pavilonu má 23 lůžek. Na oddělení jsou 4 dvojlůžkové (z toho 3 jsou vybaveny vlastním WC a sprchou) a 3 pětilůžkové. Na toto oddělení jsou přijímáni pacienti převážně po různých úrazech a chirurgických výkonech. Dále také pacienti s urologickými a zažívacími problémy a v neposlední řadě také s bolestmi zad, kloubů, po cévních příhodách k rehabilitaci.


 
  

Klienti jsou na naše oddělení přijímáni po předchozím objednání z jiných lůžkových odděleních nebo po objednání svým obvodním lékařem, či na doporučení specialisty. Pokud to zdravotní stav klientů vyžaduje, máme ještě vlastní sociální pracovnici, která u nich zajišťuje navazující péči v domácnosti, či pomáhá s umístěním klientů do ústavů sociální péče. V případě potřeby jsou naši klienti,ve spolupráci s chirurgickým oddělením, neurologickou ambulancí a v neposlední řadě s rehabilitačním oddělením, vybavováni domů různými kompenzačními pomůckami (franc. hole, nástavce na WC, WC křesla, chodítka, invalidní vozíky).

Pravidla pro návštěvy

Návštěvy, které přichází na oddělení za svými příbuznými nebo známými, prosíme, aby se při příchodu ohlásily u sestry na oddělení.

Lékaři
MUDr. Mirko Ferra
primář
T +420 380 761 416
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MUDr. Marie Dragounová
zástupce primáře
T +420 380 761 274
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
MUDr. František Petřík
T +420 380 761 125
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MUDr. Jaromíra Svobodová
T +420 380 761 204
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MUDr. Marina Chekalina
T +420 380 761 421
MUDr. Hana Schőtterlová
T +420 380 761 271
    
MUDr. Julie Marschalová
T +420 380 761 152/149
MUDr. Alexej Kotěšovský
T +420 380 761 421
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
Vrchní a staniční sestry
Milena Míková
vrchní sestra
T +420 380 761 417
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
Daniela Cachová
staniční sestra budova LDN
T +420 380 761 421
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jana Placerová
staniční sestra - 7.p INT
T +420 380 761 274
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Šárka Cihlářová
staniční sestra - 1.p CHIR
T +420 380 761 180
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bc. Zdeňka Gloserová
sociální pracovnice
T +420 380 761 419
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.