shutterstock_737470705.jpg

Kariéra

 • Kariéra

BENEFITY

 • Odměna odpovídající zkušenostem a vzdělání
 • Náborový příspěvek
 • 6 týdnů dovolené
 • Stravenkový paušál 115,-Kč / odpracovanou směnu
 • Podpora vzdělávání všech zaměstnanců bez nutnosti podepisovat dohodu o navyšování / prohlubování kvalifikace
 • Zvýhodněný tarif pro zaměstnance a jeho rodinu od společnosti Vodafone
 • Parkování v areálu nemocnice za 400,- Kč/rok
 • Příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření - výše podle odpracovaných let v nemocnici
 • Příplatek za roky odpracované v nemocnici
 • Možnost ubytování na ubytovně nemocnice
 • Poskytnutí zdarma nadstandardního pokoje při hospitalizaci zaměstnance
 • Poukázka do lékárny 1 x ročně ve výši 1.000,- Kč
 • Odměny k životním výročím
 • Pořádání kulturních a sportovních akcí

LÉKAŘI

LÉKAŘ/KA NA REHABILITAČNÍ ODD.
Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme lékaře/ku se zájmem pracovat na rehabilitačním oddělení, t.č. v ambulantním / výhledově lůžkovém provozu. Zájemcům umožníme studium k absolvování jednoho ze základních kmenů (interní, neurologický, chirurgický, ortopedický) a přípravu k atestaci z rehabilitační medicíny.  Nabízíme: nadstandardní platové podmínky, možnost ubytování, zaměstnanecké benefity, pomoc při pořizování bytu nebo domu. Bližší informace při osobním jednání.

V případě nástupu lékaře se specializovanou způsobilostí bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 100.000,-Kč.
V případě nástupu lékaře v přípravě na atestaci bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 75.000,-Kč.
V případě nástupu lékaře absolventa bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 50.000,-Kč.


LÉKAŘ/KA NA RADIODAIGNOSTICKÉ ODD.
Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme lékaře/ku absolventa na radiodiagnostické oddělení. Zájemcům umožníme studium a přípravu k atestaci.  Nabízíme: nadstandardní platové podmínky, možnost ubytování, zaměstnanecké benefity, pomoc při pořizování bytu nebo domu. Bližší informace při osobním jednání.

V případě nástupu lékaře se specializovanou způsobilostí bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 100.000,-Kč.
V případě nástupu lékaře v přípravě na atestaci bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 75.000,-Kč.
V případě nástupu lékaře absolventa bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 50.000,-Kč.


LÉKAŘ/KA NA ODD. ARO
Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme:

 • lékaře/ku se specializovanou způsobilostí v oboru ARO
 • lékaře/ku v přípravě na atestaci v oboru ARO
 • lékaře/ku absolventa

Nabízíme: nadstandardní mzdové podmínky, možnost ubytování, zaměstnanecké benefity, pomoc při pořizování bytu nebo domu. Bližší informace při osobním jednání.

V případě nástupu lékaře se specializovanou způsobilostí bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 100.000,-Kč.
V případě nástupu lékaře v přípravě na atestaci bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 75.000,-Kč.
V případě nástupu lékaře absolventa bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 50.000,-Kč.


LÉKAŘ/KA NA CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme lékaře chirurgického oddělení (vhodné i pro absolventa). Nabízíme: nadstandardní platové podmínky, pomoc při zajištění bydlení, možnost ubytování na ubytovně, zaměstnanecké benefity. Bližší informace při osobním jednání.

V případě nástupu lékaře se specializovanou způsobilostí bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 100.000,-Kč.
V případě nástupu lékaře bez specializované způsobilosti bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 50.000,-Kč.


LÉKAŘ/KA NA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme lékaře/lékařku na Dětské oddělení se specializovanou způsobilostí v oboru pediatrie. Výborné mzdové podmínky, možnost ubytování, podpora při dalším vzdělávání, zaměstnanecké benefity. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Bližší informace při osobním jednání.

V případě nástupu lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 100.000,- Kč.


LÉKAŘ/KA NA INTERNÍ ODDĚLENÍ
Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme lékaře/lékařku na interní oddělení. Vhodné pro absolventa i lékaře se specializovanou způsobilostí. Výborné mzdové podmínky, možnost ubytování, podpora při dalším vzdělávání, zaměstnanecké benefity. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Bližší informace při osobním jednání.

V případě nástupu lékaře se specializovanou způsobilostí bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 100.000,- Kč

SESTRY

PRAKTICKÁ SESTRA
Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme praktické sestry. Požadavky: úplné střední odborné vzdělání. Nástup je možný ihned nebo dle dohody. Možnost ubytování, velmi dobré mzdové podmínky, zaměstnanecké benefity. Bližší podmínky při osobním jednání.


VŠEOBECNÁ SESTRA
Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme všeobecné sestry do směnného provozu. Požadavky: úplné střední odborné vzdělání, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání. Nástup je možný ihned nebo dle dohody, možnost ubytování, velmi dobré mzdové podmínky, zaměstnanecké benefity. Bližší podmínky při osobním jednání.

V případě nástupu bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 40.000,- Kč.


VŠEOBECNÁ SESTRA NA OPERAČNÍ SÁLY
Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme všeobecné sestry do směnného provozu na operační sály. Požadavky: úplné střední odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání, specializace perioperační péče výhodou. Nástup je možný ihned nebo dle dohody, možnost ubytování, velmi dobré mzdové podmínky, zaměstnanecké benefity. Bližší podmínky při osobním jednání.

V případě nástupu bude vyplacen náborový příspěvek ve výši 40.000,- Kč.


VŠEOBECNÉ SESTRY / ZÁCHRANÁŘI NA ARO
Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme všeobecné sestry nebo záchranáře do směnného provozu na anesteziologicko-resuscitační oddlělení. Požadavky: úplné střední odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání, specializace intenzivní péče výhodou. Nástup je možný ihned nebo dle dohody, možnost ubytování, velmi dobré mzdové podmínky, zaměstnanecké benefity. Bližší podmínky při osobním jednání.

V případě nástupu bude vyplacen náborový příspěvek 75.000,-Kč.

V případě nástupu sestry se specializací intenzivní péče bude vyplacen náborový příspěvek 100.000,-Kč.

FYZIOTERAPEUTI

FYZIOTERAPEUT/KA NA REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
Nemocnice Český Krumlov, a.s. přijme fyzioterapeuta/ku se zájmem pracovat na rehabilitačním oddělení, t. č. v ambulantním (výhledově lůžkovém) provozu. Nabízíme: práci v dobrém kolektivu, další vzdělávání v oboru, nadstandardní mzdové podmínky, možnost ubytování, zaměstnanecké benefity, pomoc při pořizování bytu nebo domu. Bližší informace při osobním jednání.

REZIDENČNÍ MÍSTO PRO ROK 2024

Na základě ustanovení § 90 odst. 2 písm.i) zákona číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání), ve znění vyhlášky č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlašování výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)
Vyhlašuje Nemocnice Český Krumlov, a.s. „výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2024“


Pro nelékařský obor: Projekt 2
> všeobecná sestra


Pro obor specializačního vzdělávání:
> intenzivní péče


Řádně vyplněné přihlášky s přílohami doručte osobně na podatelnu nemocnice nebo poštou na adresu: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocniční 429, 381 27  Český Krumlov, nejpozději do 24.6.2024 do 14:00 hodin.     

Obálky řádně označte heslem:  „Rezidenční místo“.

K přihlášce uchazeč doloží:

 • vyplněný osobní dotazník
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 • přehled odborné praxe.

Doklady uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Kritéria pro přihlášení do výběrového řízení:
> vzdělání v oboru všeobecná sestra (SŠ, VŠ, Vyšší odborná škola)


Termín výběrového řízení na rezidenční místo pro nelékařský obor 2024

Výběrové řízení uchazečů na rezidenční místo všeobecná sestra „Intenzivní péče“ specializačního vzdělávání v nelékařském oboru se uskuteční v v Nemocnici Český Krumlov, a.s. (pavilon B, 2. patro, dveře č. 204.10), dne 28.6.2024 (pátek) v 10:00 hodin.


K výběrovému řízení přineste s sebou platný doklad totožnosti.

Komise: 
Mgr. Mária Vyhlídalová
Marie Marková
Mgr. Gabriela Krobová
Mgr. Jana Havlová

Přílohy ke stažení

REZIDENČNÍ MÍSTO PRO ROK 2024

Na základě ustanovení § 90 odst. 2 písm.i) zákona číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání), ve znění vyhlášky č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlašování výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)
Vyhlašuje Nemocnice Český Krumlov, a.s. „výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2024“


Pro nelékařský obor: Projekt 2
> zdravotní laborant


Pro obor specializačního vzdělávání:
> klinická biochemie


Řádně vyplněné přihlášky s přílohami doručte osobně na podatelnu nemocnice nebo poštou na adresu: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocniční 429, 381 27  Český Krumlov, nejpozději do 24.6.2024 do 14:00 hodin.


Obálky řádně označte heslem:  „Rezidenční místo“.


K přihlášce uchazeč doloží:

 • vyplněný osobní dotazník
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 • přehled odborné praxe.


Doklady uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Kritéria pro přihlášení do výběrového řízení:
> vzdělání v oboru všeobecná sestra (SŠ, VŠ, Vyšší odborná škola)


Termín výběrového řízení na rezidenční místo pro nelékařský obor 2024
Výběrové řízení uchazečů na rezidenční místo všeobecná sestra „klinická biochemie“ specializačního vzdělávání v nelékařském oboru se uskuteční v Nemocnici Český Krumlov, a.s. (pavilon B, 2. patro, dveře č. 204.10), dne 28.6.2024 (pátek) v 10:00 hodin.


K výběrovému řízení přineste s sebou platný doklad totožnosti.
Komise:
Mgr. Mária Vyhlídalová
Marie Marková
Bc. Zdeňka Jůzová

Přílohy ke stažení

KONTAKT

Pokud máte o některou z výše uvedených pozic zájem, kontaktuje nás:

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
pí. Marie Marková
personální oddělení

Nemocniční 429
381 01 Český Krumlov

T +420 380 761 361
M +420 777 486 121
markova@nemck.cz

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. více informací & nastavení