shutterstock_1704738658.jpg
RES2.jpg
RES6.jpg
RES33.jpg
RES4.jpg
RES5.jpg
RES77.jpg
RES88.jpg

ARO

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Anesteziologie a resuscitace je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Český Krumlov má anesteziologický úsek poskytující celkovou a regionální anestézii, analgosedaci a anesteziologický dohled pro výkony operačních oborů (chirurgie, gynekologie včetně porodnictví, ortopedie, urologie), pro léčebné výkony a vyšetřovací metody i ostatních oborů, dále úsek resuscitační, kde je poskytována resuscitační a intenzivní péče na 5 plně vybavených resuscitačních lůžkách.

Naším cílem je poskytovat bezpečnou perioperační a intenzivní péči v souladu s nejnovějšími poznatky, s použitím moderních technologií a farmak, a zároveň našim pacientů nabídnout lidský a empatický přístup v nelehkém období jejich života.

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

Telefon: +420 380 761 137

Anesteziologický úsek

Anesteziologická péče je souhrn léčebných a diagnostických postupů, které umožňují provádět operační výkony, léčebné výkony a vyšetřovací metody v celkovém nebo regionálním znecitlivění.

Anesteziologové se podílí na přípravě k operačnímu výkonu, samotném zajištění jeho průběhu a na nezbytné navazující péči. Součástí naší práce je předanestetické vyšetření, jehož cílem je zejména seznámit se s pacientem, posoudit jeho zdravotní stav a funkční rezervy orgánových systémů v souvislosti s výkonem, navrhnout další laboratorní nebo konziliární vyšetření, naordinovat premedikaci, navrhnout typ a způsob podání anestézie v souvislosti s charakterem předpokládaného operačního výkonu. Anesteziolog zodpovídá za způsob provedení anestézie a za péči o celkový stav pacienta, za zotavení pacienta z účinků anestézie, za zajištění dostatečné pooperační analgezie a rozhoduje o předání pacienta dle stavu na příslušné oborové oddělení, jednotku intenzivní péče nebo na resuscitační oddělení.

Využíváme všechny typy anesteziologických technik, běžnou praxí je ultrazvukem navigovaná regionální anestézie. Naši anesteziologové provádějí kolem 3 tisíc anestézií ročně.

Zotavovací pokoj

Po operačním výkonu je pacient převezen na zotavovací pokoj, kde je stabilizován, monitorován a je mu nastavena léčba pooperační bolesti. Teprve poté je předán do péče lékařů a sester na standardním oddělení.

Resuscitační úsek

Na lůžkovou část resuscitačního oddělení jsou přijímáni pacienti, kteří jsou bezprostředně ohroženi selháním základních životních funkcí nebo pacienti, u kterých již došlo k selhání těchto funkcí, s nutností orgánové podpory nebo dočasné náhrady. Jedná se především o pacienty s respiračním selháním v rámci CHOPN, zánětlivých onemocnění plic, o pacienty se srdečním selháním, s těžkými poruchami vědomí, o pacienty v septickém stavu, se selháním ledvin apod. Pacienti jsou na oddělení přijímání od záchranné služby, z ostatních oddělení nemocnice nebo překladem z jiného zdravotnického zařízení.

Oddělení ARO disponuje 5 plně vybavenými lůžky. Pacientům jsou k dispozici 2 jednolůžkové boxy a 3 lůžka společná. Oddělení je plně vybaveno moderní technikou. Běžně provádíme perkutánní dilatační tracheostomie, kontinuální eliminační metody, součástí našeho vybavení je flexibilní bronchoskop, videolaryngoskop a ultrasonografický přístroj.

Doporučená doba návštěv:

14:00 - 17:00 hod.

Individuální návštěvy jsou možné pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem pacienta. Dodržujte pokyny ošetřujícího personálu (ochranné pomůcky, dezinfekce rukou, režimová opatření). Žádáme návštěvy, aby omezily počet navštěvujících osob maximálně na dvě a dobu návštěv maximálně na 20 minut. Zároveň žádáme návštěvy, aby sebou nevodily děti do 15 let.

Lékaři

MUDr. Ilona Doležalová
externí lékař
MUDr. Kamila Pilecká
externí lékař

Vrchní a staniční sestra

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. více informací & nastavení