shutterstock_1936891387.jpg
shutterstock_284887106.jpg
shutterstock_292351865.jpg
shutterstock_1513066595.jpg
shutterstock_556142875.jpg
shutterstock_1787871899.jpg
shutterstock_613895321.jpg

Gynekologie

Gynekologicko - porodnické oddělení

Oddělení se skládá ze 12 dvojlůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. 5 pokojů náleží gynekologické části, 7 pokojů pak porodnické. Všechny pokoje jsou nadstandardně vybavené (lednice a barevný televizor). Připlácí se za jednolůžkový nebo tzv. rodinný pokoj. Cena za noc pro pacientku je 1.000,-Kč. Dále je možnost přistýlky pro doprovod rodičky zdarma. Stravu doprovodu rodičky neposkytujeme. Pokoj je možné si dopředu rezervovat pouze v případě plánované hospitalizace (operace, plánovaný císařský řez).

Na celém oddělení je zdarma dostupná WiFi

Kontakty na oddělení

Režim oddělení

Operační dny: pondělí, středa, pátek
Příjmy k větším operacím: úterý, čtvrtek od 08:00, neděle ve 12:00 hod.
Příjmy k menším operačním výkonům: není-li přidruženo závažné komplikující onemocnění pak v den operace 07:00 hod.
Doporučená doba návštěv: 10:00 – 20:00 hod.
Propuštění na oddělení: probíhá standardně v průběhu dopoledne (do 12:00 hod.), po menších výkonech pak v odpoledních hodinách.


Operace

Objednání k operaci

Je možné osobně: PO-PÁ 07:30 – 07:45 hod. na gynekologické ambulanci (přízemí pav. B).

Telefonické objednání je možné objednání pouze na  interupce a to PO-PÁ 07:30-15:00 hod. na tel. č.: +420 380 761 295.

S sebou musí mít pacientka doporučení obvodního gynekologa a průkazku pojištěnce. Interní předoperační vyšetření bude objednáno při objednání k operaci, případně si jej pacientka může zařídit sama cestou praktického lékaře.

Objednací doba operací je 1 až 4 týdny.

Přijetí k operaci

Probíhá  dle rozpisu výše na gynekologické ambulanci (mimo pracovní dobu ambulance pak na gynekologicko-porodnickém oddělení). S sebou musí pacientka mít doporučení obvodního gynekologa, průkazku pojištěnce, osobní doklady, věci na převlečení (noční košili, župan, pantofle) a věci osobní hygieny.


Spektrum prováděných výkonů

Hysteroskopie (HSK) –  výkon, který umožňuje prohlédnout kamerou dutinu děložní, cíleně odebrat vzorky tkání, případně provést léčebný zákrok. Lze tak odstranit polypy nebo určité druhy myomů.

Interupce (UPT) – umělé ukončení těhotenství

Revize dutiny děložní po spontánním potratu (RCUI) – vyčištění dutiny děložní od zbytků plodového vejce

Konizace (LLETZ) – odstranění části děložního čípku zpravidla pro přednádorové stavy

Kyretáž – odstranění děložní sliznice obvykle při silném krvácení

Snesení kondylomat nebo jiné malé výkony na zevních rodidlech ženy

Odstranění cysty/abscesu Bartolinské žlázy –  párová žláza velikosti hrášku nacházející se v oblasti ženských zevních pohlavních orgánů po levé a pravé straně pod poševním vchodem, někdy se zde vytvoří cysta (patologická dutina vyplněná tekutinou) nebo absces (dutina vyplněná hnisem) a je třeba je odstranit

Zavedení pásky k řešení inkontinence moči (TOT, TVT) – zavedení poševní pásky, která podpírá hrdlo močového měchýře tak, aby při stresovém mechanismu, např. kašli, dosedla močová trubice, která nemá dostatečnou podporu na tuto pásku a k úniku moči tak nedošlo

Laparoskopie – jedná se o operační techniku, při níž se pomocí několika drobných vpichů zavádí do dutiny břišní videokamera a nástroje, které umožňují vyšetřovat a operovat gynekologické orgány. Mezi hlavní výhody patří malá bolestivost v pooperačním období, minimální krevní ztráta, zkrácená doba hospitalizace i rekonvalescence a také kosmetický efekt. Námi prováděné laparoskopické operace zahrnují celé spektrum výkonů od diagnostických laparoskopií (např. při neplodnosti), odstranění srůstů v dutině břišní, operací endometriózy, odstranění vaječníků a vejcovoů (adnexektomie), sterilizace (salpingektomie) až po odstranění dělohy (hysterektomie).

Laparotomie – operace gynekologických orgánů z řezu na břiše, provádí se v případě nemožnosti provést laparoskopii.

Vaginální operace – např. plastiky poševní při sestupu poševních stěn, vaginální hysterektomie (odstranění dělohy) a jiné.

Císařský řez

Délka pobytu po operaci

 • malé výkony (hysteroskopie, kyretáže, interrupce), ambulantní zákroky: 1 den
 • ošetření děložního čípku (konizace): 1 den
 • laparoskopické operace:4 - 5 dnů
 • odstranění dělohy (hysterektomie):6 - 7 dní
 • operace pro močovou inkontinenci: 1 - 2 dny
 • císařský řez: 5 dní
 • spontánní porod: 3 - 4 dny

Doporučená doba návštěv:

10:00 - 20:00 hod.

Porodnice

Disponujeme dvěma moderně vybavenými porodními sály. Každý z nich má vlastní sociální zařízení. Na jednom ze sálů je velká porodní vana, kterou lze využít jak před samotným porodem, tj. v 1. době porodní, tak i pro porod do vody. Součástí vybavení porodního sálu jsou pomůcky pro relaxaci, např. míče, žíněnka nebo porodnická "hruška", na kterých lze zaujmout jakoukoli úlevovou polohu v I. i II. době porodní, eventuálně na nich porodit.

Dále se zde nachází tzv. čekací pokoj, kam umisťujeme budoucí maminky, kterým např. odtekla plodová voda, ale zatím nemají kontrakce. Nedílnou součástí traktu porodních sálů je i příjmová ambulance a vyšetřovna, kde se natáčejí tzv. „monitory“ a je možné si zde sepsat předpříjem. K prostoru porodních sálů samozřejmě náleží i sál na provádění císařských řezů.

Předpříjem

Pokud se nastávající maminka rozhodne rodit v Nemocnici Český Krumlov, a.s., je žádoucí, aby absolvovala tzv. "předpříjem". Jedná se administrativní úkon, kdy vyplníte „papíry k porodu“ a následně při vlastním přijmu k porodu již nemůsíte nic sepisovat.
Předpříjem provádíme na porodním sále bez předchozího objednání každý všední den od 7 do 11 hodin. S sebou je nutné mít doklad totožnosti, kartičku pojištovny, oddací list, a nebo dohodu o jménu dítěte s uznámím otcovství.


Prohlídka porodních sálů

Pokud to situace umožní, je možné si porodní sály prohlédnout, nejčastěji během předpříjmu. Je  však možné domluvit si individuálně prohlídku se sloužící porodní asistentkou i v jiný čas. Pokud nemá na porodním sále nějakou maminku k porodu, ráda Vám porodní sály ukáže po předchozí telefonické domluvě (T +420 380 761 261).


Možnosti porodní analgezie

 • Hydroanalgezie – možnost trávit dobu před porodem ve sprše či ve vaně. Teplá voda působí uvolnění svalů a pomáhá tak od bolesti

 • Farmakologická analgezie – léky proti bolesti podávané do žíly

 • Epidurální analgezie – do bederní oblasti páteře je injekčně aplikována znecitlivující látka. Matka přestane vnímat stahy dělohy bolestivě, ale přitom je zachována její pohyblivost. Tato metoda je dokonale bezpečná jak pro matku, tak i pro dítě.

 • Epidurální analgezie je dostupná 24 hodin a je zdarma.

 • Entonox – analgetický plyn, směs kyslíku a oxidu dusného (rajského plynu). Způsobuje velmi rychlý nástup analgezie (do 3 minut) a současně velmi rychlé odeznění jejího účinku (do 5 minut). Navozuje však nejen analgezii, ale přináší také sedativní a anxiolytické účinky(odstraňující úzkost). Výhodou inhalační analgezie je její jednoduchost, neinvazivnost, dávku si může rodička regulovat sama dle intenzity bolesti. Entonox není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, a proto je jeho použití u porodu zpoplatněno částkou 2.000,- Kč.


Poloha při porodu

Maminka není omezena ve volném pohybu, tím je využíváno působení gravitace, která napomáhá lepšímu postupování porodu. Rodička si může zvolit polohu, která je pro ni nejpřirozenější a nejméně bolestivá.


Doprovod k porodu

Během celého porodu může být s rodičkou na porodním sále blízká osoba (maximálně 2 osoby), nejčastěji nastávající otec, který ji přináší psychickou oporu a pocit bezpečí. Přítomnost doprovodu k porodu je zdarma. Jako občerstvení pro doprovod k porodu nabízíme zdarma kávu, vodu a dále jsou v budově k dispozici automaty s nápoji a občerstvením.


Doprovázející osoby mají povinnost řídit se vnitřním řádem a pokyny lékaře. V případě, že doprovod závažným způsobem narušuje průběh porodu, má lékař právo jej z porodního sálu vykázat.


Pokud to provozní podmínky dovolí, je možná přítomnost otce i u císařského řezu. Poté se může účastnit prvního ošetření dítěte pediatrem a následně může strávit zbytek operace s partnerkou a miminkem přímo na operačním sále. Toto je možné pouze pokud má matka částečnou, tzv. spinální anestezii, při celkové anestezii toto není možné.


Jídlo a pití během porodu

Rodička není omezována v příjmu tekutin. Nabízíme zdarma čaj, neperlivou vodu, džus.


Bonding

Pokud jsou matka i dítě v pořádku, je jim ihned po porodu umožněn vzájemný kontakt a první přiložení k prsu.


Délka pobytu po porodu (den porodu je dnem „nula“)

 • spontánní porod: 3 dny
 • císařský řez: 5 dní
 • poskytujeme po dohodě možnost ambulantních nebo utajených porodů.


Rooming in

Rooming in je systém zajišťující po porodu nepřetržitý kontakt matky s novorozencem, což je pro oba ideální. Umožňuje mamince, aby mohla kojit jak dítě potřebuje a naučila se o ně co nejdříve pečovat.

S péčí o miminko pomáhá matce novorozenecká sestra a porodní asistentka. Opouští-li matka dítě, tak jen na dobu nezbytně nutnou a v tom případě požádá sestry o dohled nad dítětem.

CO S SEBOU DO PORODNICE?

Na porodní sál

Doklady

 • občanský průkaz
 • těhotenskou průkazku
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • provdané maminky - oddací list
 • svobodné maminky - rodný list
 • rozvedené maminky - rodný list, rozsudek o rozvodu
 • ovdovělé maminky - rodný list, úmrtní list manžela
 • cizinky - pas, průkaz pojištěnce, těhotenský průkaz, dohodu o jménu dítěte
 • pokud si svobodná nebo rozvedená maminka přeje, po domluvě s otcem dítěte, aby dítě neslo příjmení, musí být přiložen doklad o určení otcovství.

Ostatní

 • obuv na přezutí (nejlépe omyvatelnou)
 • delší triko nebo noční košili (místo andělíčka)
 • relaxační hudbu, vonný olej
 • přípravek YAL gel, místo klystýru (není nutný)
 • videokameru nebo fotoaparát
 • olej na masáže
 • ručník
 • hygienické potřeby, zubní kartáček, pastu, ústní vodu 

Na oddělení šestinedělí:

Pro maminku

Hygienické potřeby

 • mýdlo
 • hřeben
 • zubní kartáček a pasta
 • balzám na rty
 • krém na obličej/ruce/tělo
 • šampon
 • 2-3 ručníky
 • prodyšné porodnické vložky
 • papírové kapesníky

Ostatní

 • podprsenku na kojení
 • vložky do podprsenky
 • hojivou mast na poraněné bradavky
 • chrániče bradavek
 • porodnické nebo bavlněné kalhotky
 • župan
 • ponožky
 • 2-3 noční košile (nejlépe s rozepínáním vpředu)
 • mobilní telefon a nabíječku
 • nafukovací kruh pro lepší sezení po šití
 • knížku
 • vitamíny a léky, které užíváte
 • tašku na špinavé oblečení (ne igelitku - prádlo by se mohlo zapařit a plesnivět)

Pro miminko

 • papírové pleny
 • vlhké ubrousky na zadeček

Předporodní kurzy

Kurzy pořádají v prostorách našeho oddělení porodní asistentky Mgr. Lenka Trojáková a Jana Suchá každou středu od 16:00 do 18:00 hod. . Trvají 6 týdnů a jejich součástí je cvičení těhotných, protahovací cviky, nácviky dýchání a tlačení, informace o porodu a jeho alternativních formách. Součástí lekcí je také prohlídka porodních sálů. Cena kurzu je 1.600,-Kč a objednat se je možno na tel. čísle: +420 608 065 301. Více informací získáte na www.budumama.cz

Poporodní péče a laktační poradenství

Nově poskytujeme domácí poporodní péči, která je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Služba zahrnuje: 

 • Edukaci a péči o tělo, jizvy po císařském řezu, porodní poranění.
 • Pomoc s péčí o dítě a manipulaci s ním.
 • Péči o prsa a řešení vzniklých problémů.
 • Techniku kojení, polohy při kojení, potíže s kojením.

Kontakt:

Mgr. Lenka Trojáková, vrchní sestra GPO
T +420 777 486 115, trojakova@nemck.cz

Ke stažení

Lékaři

Vrchní a staniční sestra

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. více informací & nastavení