shutterstock_634414967.jpg
shutterstock_1935749266.jpg

Sociální péče

Poskytované sociální služby

 • základní sociální poradenství pacientovi a jeho blízkým s ohledem na zdravotní stav pacienta
 • pomoc se zajištěním následné péče po ukončení hospitalizace - poradenství a zprostředkování kontaktů na terénní a pobytové sociální služby (pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, tísňová péče, služby osobní asistence, krizové linky pro seniory, půjčovny kompenzačních pomůcek, odlehčovací služby, služby paliativní a hospicové péče, pomoc s podáním žádostí o umístění do pobytových sociálních zařízení a následným umístěním v zařízení)
 • sociální práce s osobami bez přístřeší – zprostředkování kontaktů na azylová bydlení, pomoc s vyřízením dávek hmotné nouze aj.
 • pomoc s vyřízením dávek státní sociální podpory, sociálních dávek pro seniory a zdravotně postižené (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, průkaz osob se zdravotním postižením, příspěvek na zvláštní pomůcku, atd.), dávek důchodového či nemocenského pojištění (ošetřovné, pracovní neschopnost)
 • zajištění sociálního pohřbu u zemřelých pacientů bez pozůstalých ve spolupráci s městským úřadem
 • komunikace s úřady, sociálními zařízeními, sociálními službami a dalšími institucemi (Policie ČR, soudy, notáři, praktičtí lékaři, pojišťovny, …)
 • agenda sociálních lůžek

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb. (sociální lůžka)

Popis služby

Na základě § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, provozuje Nemocnice Český Krumlov, a.s. 4 sociální lůžka. Služba je poskytována nepřetržitě. O umístění žadatele je informován místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Přednostně jsou umisťováni pacienti ONP Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Poslání

Posláním sociálních služeb Nemocnice Český Krumlov, a.s. je zajištění péče v důstojném prostředí uživatelům služeb, kteří z důvodu nemoci, zdravotního stavu či věku nemohou být nadále ve svém přirozeném prostředí a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění životních potřeb do doby, než je jim zajištěna další odpovídající péče (prostřednictvím rodiny či sociální služby).

Komu jsou sociální lůžka určena

Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby, a proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení. Pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný. Služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. domovy pro seniory, stacionáře, domy s pečovatelskou službou), nebo zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě jsou zajištěny terénní sociální služby (pečovatelská služba apod.).

Podmínky přijetí

Podaná žádost o poskytnutí sociální služby. Další řešení sociální situace (podaná žádost o sociální pobytovou službu v sociálním zařízení …).

Služba nemůže být poskytnuta

 • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutním infekčním onemocněním
 • osobám trpícím duševní chorobou a jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Na oddělení sociálních lůžek poskytujeme tyto služby

 • ubytování
 • strava
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úhrady za poskytované služby

Služby mohou být poskytovány pouze na základě písemně uzavřené smlouvy mezi uživatelem služby a Nemocnicí Český Krumlov, a.s. Cena za ubytování je 250,- Kč/den a za celodenní stravu 205,- Kč/den. Klientovi sociální služby náleží podle §73 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb. 15% jeho pravidelného měsíčního příjmu. Úhrada za ubytování a stravování je hrazena zbývající částí pravidelného příjmu a to maximálně do výše 85% jeho pravidelného měsíčního příjmu. Pokud 85% pravidelného měsíčního příjmu nepokryje takto nastavenou úhradu služeb, cena za ubytování a stravu se sníží tak, aby měsíční úhradu s nově nastavenými cenami maximálně pokrylo 85% pravidelného měsíčního příjmu klienta.


Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. V případě, že teprve probíhá řízení o Příspěvku na péči, bude tento příspěvek Nemocnici Český Krumlov, a.s. doplacen se zpětnou platností od doby jeho přiznání.

Sociální pracovnice

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. více informací & nastavení