shutterstock_718159351.jpg
shutterstock_1314094529.jpg

Vzdělávání

Rezidenční místo pro rok 2021

Na základě ustanovení § 90 odst. 2 písm.i) zákona číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání), ve znění vyhlášky č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlašování výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

Vyhlašuje Nemocnice Český Krumlov, a.s. „výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2021“

Pro nelékařský obor: Projekt 2

  • všeobecná sestra

Pro obor specializačního vzdělávání:

  • intenzivní péče

Řádně vyplněné přihlášky s přílohami doručte osobně na podatelnu nemocnice nebo poštou na adresu: Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocniční 429, 381 27 Český Krumlov, nejpozději do 11.6.2021 do 14:00 hodin.

Obálky řádně označte heslem: „Rezidenční místo“.

K přihlášce uchazeč doloží:

a) vyplněný osobní dotazník

b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,

c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,

d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,

f) přehled odborné praxe.

Doklady uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem Nemocnice Český Krumlov, a.s. Kritéria pro přihlášení do výběrového řízení:

vzdělání v oboru všeobecná sestra (SŠ, VŠ, Vyšší odborná škola)

Termín výběrového řízení na rezidenční místo pro nelékařský obor 2021

Výběrové řízení uchazečů na rezidenční místo všeobecná sestra „Intenzivní péče“ specializačního vzdělávání v nelékařském oboru se uskuteční v Nemocnici Český Krumlov, a.s. (pavilon B, 2. patro, dveře č. 204.10), dne 18.6.2021 (pátek) v 9:00 hodin.

K výběrovému řízení přineste s sebou platný doklad totožnosti.

Komise:

Mgr. Mária Vyhlidalová,MBA

Marie Marková

Mgr. Gabriela Krobová

Příloh ke stažení

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit. více informací & nastavení